Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Soil for Life

Namukelekile!

Lena imfundiso yeSoil for Life engokulima izitshalo egcekeni lakho. Lemfundiso enconyiwe isineminyaka igudla emphakathini yase Kapa, futhi yenza nenqwaba yamagceke ukuthi abe yizingadi ezikhiqiza ukudla okuningi.

Kule mfundiso awuzufunda kuphela ngokulima, uzophine ufunde nokuthi ukhandwa kanjani umhlabathi onempilo okunikeza umlibe wezitshalo unyaka wonke.Kunezigaba eziwu 12, futhi ngasinye sizokufundisa ngokuthi kwenziwa njani maqondana naleyo ndlenye yengadi oyenzayo.

Created by A! Academy, Last updated 02/2021

Soil for Life cover photo

                 Lesifundiso siqukethe:

   • Imfanekiso engu 13
   • Amakhasi angu 13
   • Ukutholakala ocingweni
   • Isitifiketi skuqeda

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!

LOGIN OR REGISTER

Review the Grow Your Ideas course

[site_reviews_form assigned_terms="grow-your-idea"]

Relationships with each other that hold positive value for our lives; building community through the celebration of our offerings and our stories

Information that’s useful, relevant and supports your context and your goals.