yeSoil for Life

· 10th Jun 2021

Namukelekile!

Lena imfundiso yeSoil for Life engokulima izitshalo egcekeni lakho. Lemfundiso enconyiwe isineminyaka igudla emphakathini yase Kapa, futhi yenza nenqwaba yamagceke ukuthi abe yizingadi ezikhiqiza ukudla okuningi.

Kule mfundiso awuzufunda kuphela ngokulima, uzophine ufunde nokuthi ukhandwa kanjani umhlabathi onempilo okunikeza umlibe wezitshalo unyaka wonke.Kunezigaba eziwu 12, futhi ngasinye sizokufundisa ngokuthi kwenziwa njani maqondana naleyo ndlenye yengadi oyenzayo.

Not Enrolled

Course Includes

  • 14 Lessons
  • 12 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Sandile Petros
Posted 2 months ago
The importance naturing the soil for a life time.

Soil is where food begins. Composed of minerals, water, air and organic matter, soil provides primary nutrient cycling for plant and animal life and acts as a basis for feed, fuel, fibre and medical products as well as for many critical ecosystem services. “The quality of our food very much depends on the quality of our soil,” Soil degradation is a silent process but with huge consequences for h

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!

LOGIN OR REGISTER

Review the Grow Your Ideas course

[site_reviews_form assigned_terms="grow-your-idea"]

Relationships with each other that hold positive value for our lives; building community through the celebration of our offerings and our stories

Information that’s useful, relevant and supports your context and your goals.